Skip to content

Deset největších mýtů o Alexandrově technice (CZECH)

napsal Bruce Fertman 11. 2. 2020

Dobrý den, jmenuji se Bruce Fertman a založil jsem mezinárodní komunitu programů pro výuku a školení učitelů Alexandrovy techniky Alexander Alliance International. Zde naleznete deset největších mýtů o Alexandrově technice, o nichž se mnoho lidí domnívá, že jsou pravdivé. Po více než padesáti letech intenzivního studia a po vyškolení více než 300 učitelů, jsme došel k názoru, že tyto představy neodpovídají skutečnosti.

První mýtus

Alexandrova technika je o držení těla. To je mýtus.

Skutečnost. Alexandrova technika je o ne-držení těla. Potíž je v tom, že se nepřetržitě a většinou nevědomě snažíme o správné držení těla. Alexandrova technika je od toho, aby nám pomohla tělo ne-držet, ale naopak stát se tak osobností, která je ne-držená, čili nefixovaná, pružná a pohyblivá, a to nejen po stránce fyzické, ale celkově.

08 Swing and Sweep_1 copy (2)

Photo: B. Fertman – Trevi Fountain

Druhý mýtus

Alexandrova technika je o vzpřímenosti. To je mýtus.

Skutečnost. Alexandrova technika nemá vůbec nic společného se vzpřímeným stáním. V lidském těle totiž nenajdeme ani jednu přímou linii, a to platí o celém vesmíru. Alexandrova technika nás nechce učit dělat věci dobře či dokonce správně. Učí nás dělat všechno co děláme lépe a účinněji, plynule, s větším pohodlím a radostí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Photo by: Anchan of B. Fertman

Třetí mýtus

Alexandrova technika je o tom, jak držíme hlavu na krku. To je mýtus.

Skutečnost. Alexandrova technika je o tom, jak přestat držet hlavu na krku a jak zbytečně nezasahovat do našeho vrozeného vyrovnávacího mechanismu, který se o dokonalou rovnováhu postará sám.

Photo: B. Fertman – Sherry Stephenson

Čtvrtý mýtus

Alexandrova technika je o těle. To je mýtus.

Skutečnost. Alexandrova technika je o nás samých, o tom, jaký vztah máme sami k sobě, k ostatním lidem a ke světu kolem nás. Je o kvalitě našeho jednání a našich vztahů s okolím. Je o kvalitě našich zkušeností. Je o tom, jak se cítíme, když se věnujeme tomu, co právě děláme.

archer close up

Photo: B. Fertman

Pátý mýtus

Alexandrova technika je o tom, jak dosáhnout větší symetrie, protože symetrie znamená rovnováhu. To je mýtus.

Skutečnost. Nic v přírodě není dokonale symetrické, ani člověk. Symetrie je koncept, stejně tak jako bod nebo linie. Buddha sedící pokojně na lotosovém květu se může zdát symetrický. Podíváme-li se ale pozorněji, všimneme si, že jedna jeho noha i jedna jeho ruka spočívá na té druhé. Podívejte se blíže na obličej jakéhokoli člověka a sami uvidíte, že perfektní symetrii nenajdete. To co nás zajímá je harmonie, nikoliv symetrie. A harmonie nemá nic společného s tím, jak v daném okamžiku naše tělo vypadá.

2

Photo: B. Fertman

Šestý mýtus

Alexandrova technika je o rovnováze. To je mýtus.

Skutečnost. Rovnováha je pro člověka neuskutečnitelná. To, co u lidí podporuje schopnost pohybu je vrozená nerovnováha. Neustále se totiž pohybujeme na hranici nerovnováhy. Na tom není nic špatného. Když vane vítr, vytvoří na hladině jezera vlny. Když ustane, vlny se postupně zmenšují a přibližují k nehybnosti, které však nikdy nedosáhnou. Přestože nehybnost je krásná představa, pohyb, byť neznatelný, je vždy její součástí.

81676936_1171194513271129_5566218315002544128_n

Lucia Walker: Alexander teacher, Johannesburg, South Africa

Sedmý mýtus

Alexandrova technika je o tom, jak se naučit správně dýchat. To je mýtus. Skutečnost. My nedýcháme. Alexander kdysi řekl, „Konečně chápu, že když nedýchám, tak skutečně dýchám.” A já bych to řekl takto. Konečně chápu, že když já nedýchám, tak jsem dýchán. Jsme dýcháni pomocí sil hluboko v nás a všude kolem nás. Dýcháme, když spíme? Dýcháme, když jíme? Ano, můžeme se nadechnout. Ale dech si nemůžeme jen tak vzít. Nepatří nám. Dech je dar a jako dar má být přijímán. Dýchání je reakcí na aktivitu. Není to něco, co děláme; není to aktivita, jako třeba běh do kopce. Představme si, že chceme běžet do kopce. Musíme se snad předtím než vyběhneme zastavit a nadýchat dostatek vzduchu? Nebo se prostě rozběhneme do kopce a náš dech automaticky a spolehlivě reaguje na naše přání, aniž bychom museli požádat?

Osmý mýtus

Alexandrova technika je o tom, jak se naučit stát a o tom, jak stát na svých dvou vlastních nohách. To je mýtus.

Skutečnost. Nestojíme na svých dvou vlastních nohách. Stojíme na zemi.

Devátý mýtus

Alexandrova technika je o tom, jak se naučit relaxovat. To je mýtus.

Skutečnost. Alexandrova technika je o připravenosti. Alexandrova technika není o tom, jak být připraven na něco konkrétního, ale o tom, jak být připraven na cokoli, co se může stát. Alexandrova technika je o tom, jak se bez zbytečného úsilí vrátit vždy znovu a znovu do stavu bdělé a pokojné připravenosti.

Photo: Anchan – Alexander teacher: Britta Brandt-Jacobs

Desátý mýtus

Alexandrova technika je o správné mechanice těla; o tom jak se naučit co nejlépe vstát ze židle a opět na ni usednout, jak správně chodit, jak se sehnout, aniž bychom si ublížili, atd. To je mýtus.

Skutečnost. Lidské bytosti nejsou mechanické. My přece nejsme stroje. Jsme živé bytosti. Jsme savci. Alexandrova technika nás učí, jak nejlépe využít toho, jak dokonale jsme, jako Homo Sapiens, stvořeni. Alexandrova technika je částečně také o zpochybňování kulturních, genderových a kosmetických konceptů těla, které narušují fungování a krásu našeho přirozeného designu.

efg_24.197.2_283230_03

Bruce Fertman

The Alexander Alliance Europe

Teaching by Hand/Learning by Heart

Translation

by

Jana Boronova

 

%d bloggers like this: