Skip to content

10 izplatītākie mīti par Aleksandra tehniku (LATVIAN)

Sveiki. Mani sauc Brūss Fertmans (Bruce Fertman). Es esmu Alexander Alliance International dibinātājs un direktors. Šeit ir 10 mīti par Aleksandra tehniku, kurus daudzi uzskata par patiesiem. Pēc 50 intensīviem studiju gadiem, un pēc tam, kad esmu izglītojis  300 Aleksandra tehnikas skolotājus, esmu nācis pie atziņas, ka šis plaši izplatītās idejas nav patiesas.

10 izplatītākie mīti par Aleksandra tehniku

By Bruce Fertman 

1. Aleksandra tehnika māca pareizu pozu. Tas ir mīts.

Patiesība. Aleksandra tehnika māca kā atbrīvoties no pareizas pozas.

Problēma ir tā, ka mēs pastāvīgi ieņemam pozu, pārsvarā neapzināti. Aleksandra tehnika māca, kā neieņemt pozu t.i. – neturēt, nefiksēt; kā būt kustīgam, lokanam cilvēkam, ne tikai fiziski, bet gan kā personībai kopumā.

Photo: B. Fertman – Trevi Fountain

2. Aleksandra tehnika māca taisnu stāju. Tas ir mīts.

Patiesība.  Aleksandra tehnikai nav nekāda sakara ar stāvēšanu taisni. Starp citu, ne mūsu ķermeņos, ne visā Visumā nav nevienas taisnas līnijas. Aleksandra tehnika nemāca kaut ko darīt pareizi vai korekti izpildīt. Runa ir par to, kā visu to, ko darām, darīt efektīvi, racionāli, vijīgi, ērti un ar baudu.

Photo by: Anchan of B. Fertman

3. Aleksandra tehnika māca, kā turēt galvu uz skausta. Tas ir mīts.

Patiesība. Aleksandra tehnika māca, kā pārstāt turēt galvu uz skausta. Tā māca mūs netraucēt mūsu iedzimtajam balansa mehānismam to priekš mums darīt.

Photo: B. Fertman – Sherry Stephenson

 4. Aleksandra tehnika māca mums pārvaldīt savu ķermeni. Tas ir mīts.

Patiesība. Aleksandra tehnika māca mūs sajust sevi, kā mēs jūtamies iekšēji, kādi esam attiecībā pret citiem un apkārtējo pasauli. Runa ir par mūsu darbību un mijiedarbību kvalitāti. Runa ir par to, kādi mēs esam, kad darām to, ko mēs darām.

Photo: B. Fertman

5. Aleksandra tehnika māca kā kļūt simetriskākiem, tāpēc, ka simetrija ir līdzsvarota. Tas ir mīts.

Patiesība. Nekas dabā, ieskaitot cilvēkus, nav simetrisks. Simetrija ir koncepcija, tāpat kā punkts vai līnija ir koncepcija. Kad Buda mierīgi sēž uz lotosa zieda, viņš varbūt izskatās simetrisks, bet ja ieskatāmies tuvāk, redzam, ka viena pēda ir virs otras, viena roka uzlikta uz otras. Ieskatoties jebkuras personas sejā, mēs neatradīsim perfektu simetriju. Mēs tiecamies pēc harmonijas, nevis simetrijas, un harmonija ne mirkli nav saistīta ar ķermeņa formu, kontūrām vai apveidu.

Photo: B. Fertman

6. Aleksandra tehnika māca līdzsvaru. Tas ir mīts.

Patiesība. Cilvēkiem būt līdzsvarā nav iespējams. Mēs pēc būtības esam nelīdzsvaroti, un tieši tas ir tas, kas mūsos izraisa kustību. Mēs līdzsvaram pietuvojamies un no tā atkal attālināmies. Un tas ir labi. Kad pūš vējš, uz ezera virsmas veidojas viļņi. Kad vējš norimst, viļņi kļūst mazāki, gandrīz pilnībā izzūdot, bet nekad neizsīkstot pavisam. Miers, nekustīgums ir skaists jēdziens, taču šķietamā nekustīgumā vienmēr slēpjas kustība, kaut arī pavisam smalka.

Lucia Walker: Alexander teacher, Johannesburg, South Africa

7. Aleksandra tehnika māca pareizi elpot. Tas ir mīts.

Patiesība. Mēs neelpojam. Reiz F.M.Aleksandrs teicis: “ beigu beigās es secinu, ka tad, kad es neelpoju, es elpoju”. Es teiktu tā: “kad es neelpoju, es tieku elpināts.” Dziļi mūsos un mums apkārt ir spēki, kas mūs piepilda ar elpu. Vai mēs elpojam, kad guļam? Vai mēs elpojam, kad ēdam? Jā, mēs varam ievilkt elpu. Bet tā nav paredzēta ievilkšanai. Tā nepieder mums. Elpa ir Visuma dāvana. Un dāvanas varam tikai saņemt. Elpošana pielāgojas. Tā mainās atkarībā no tā, ko darām. Tā nav darbība pati par sevi, kā piemēram, skriešana kalnā. Kad izlemjam uzskriet kalnā, vai vispirms stāvam un elpojam, lai uzņemtu pietiekami daudz gaisa, un tikai pēc tam sākam skriet? Vai arī mēs vienkārši skrienam, un elpošana automātiski un uzticami pakļaujas mūsu vēlmēm, pat bez prasīšanas?

8.Aleksandra tehnika māca mūs stāvēt. Stāvēt uz savām pēdām. Tas ir mīts.

Patiesība. Mēs nestāvam uz savām pēdām. Mēs stāvam uz zemes.

9.Aleksandra tehnika māca mūs atslābināties. Tas ir mīts.

Patiesība. Aleksandra tehnika māca būt gatavībā. Aleksandra tehnikā runa ir par sagatavošanos ne kaut kam konkrētam, bet jebkam, lai kas arī atgadītos. Aleksandra tehnika mums māca, kā bez piepūles atkal un atkal atgriezties aktīvā, bet mierpilnā gatavībā.

Photo: Anchan – Alexander teacher: Britta Brandt-Jacobs

10. Aleksandra tehnika māca pareizu ķermeņa mehāniku; tā māca labāko veidu, kā piecelties no krēsla un kā apsēsties tajā, kā pareizi iet, kā noliekties tā, lai nenodarītu sev sāpes utt. Tas ir mīts.

Patiesība. Cilvēciskas būtnes nav mehāniskas. Mēs neesam mašīnas. Mēs esam organiski. Mēs esam zīdītāji. Aleksandra tehnika mums māca, kā esam veidoti, lai mēs, būdami Homo Sapiens, spētu eksistēt visoptimālāk.

Aleksandra tehnika daļēji apšauba mūsu vipārpieņemtās kulturālās, dzimuma un kosmētiskās ķermeņa koncepcijas, kuras traucē izpausties mūsu dabiskajai funkcionalitātei un skaistumam.

 

Bruce Fertman

The Alexander Alliance Europe

Teaching by Hand/Learning by Heart

 

 

 

%d bloggers like this: